Κατασκευή Δικτύων
Οπτικών Ινων

Cooperate Kατασκευαστική

Kατασκευαστική Εταιρεία με πλούσια εμπειρία σε Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα

Η Εταιρεία Cooperate με έδρα την Αθήνα ασχολείται με την κατασκευή Δικτύων Οπτικών Ινων. Δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2002 με εμπειρία τουλάχιστον 20 ετών. Διαθέτοντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνει όλα τα στάδια κατασκευής δικτύου οπτικής ίνας από την εκσκαφή του οδικού δικτύου έως την τελική ασφαλτόστρωση.

Ενδεικτικά έργα

Δείτε ενδεικτικές φωτογραφίες από έργα που έχουμε αναλάβει

Εξοπλισμός

Επενδύουμε πάντα στον σωστό εξοπλισμό για να μπορούμε να καλύπτουμε όλες τις απαιτήσεις του κλάδου

  • Φορτηγό με Γερανό 18 Τόνων
  • Τρία Φορτηγάκια εξοπλισμού
  • Τέσσερα μηχανήματα BOBCAT
  • Δύο οδοστρωτήρες ασφαλτικών
  • Δύο κοπτικοί τροχοί Τ300 και Δύο κοπτικοί τροχοί Τ450
  • Δύο Μηχανικά Σάρωθρα