εξοπλισμός cooperate

Ποιοί είμαστε

Η Cooperate ΙΚΕ αποτελεί μία εργοληπτική-κατασκευαστική εταιρεία με πλούσια εμπειρία από το 2002 και στη σημερινή της μορφή ιδρύθηκε το 2021 απο τους Saraseli Gjergji και Hadri Ermir, έμπειρους Εργολήπτες Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.

Χάρη στην έντονη και ουσιαστική παρουσία της στο χώρο, στην άριστη γνώση του αντικειμένου και την στελέχωση από ικανούς μηχανικούς, εργοδηγούς, χειριστές και εργατοτεχνίτες, η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων με ταχύτητα και απόλυτη επιτυχία.

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και φιλοδοξεί σύντομα να καταταχθεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες εταιρείες του χώρου.

Συνεργάτες

Όπως και σε κάθε επιχείρηση, η ποιότητα και η αξιοπιστία των συνεργατών καθόριζει και την προστιθέμενη αξία της επιχείρησης σου. Σας παρουσιάζουμε τους συνεργάτες μας.