Με πάντα ενημερωμένο Εξοπλισμό

Η Cooperate επενδύει συνεχώς στο μηχανολογικό εξοπλισμό της, διαθέτει αξιόπιστα μηχανήματα που αναβαθμίζονται και αντικαθίστανται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις του κλάδου εχοντας στην κατοχή της τα παρακάτω:

Ensuring Your Systems Are Functional

Φορτηγό με Γερανό 18 Τόνων

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.

Τρία Φορτηγάκια εξοπλισμού

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.

Τέσσερα μηχανήματα BOBCAT

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.

Δύο οδοστρωτήρες ασφαλτικών

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.

Δύο κοπτικοί τροχοί Τ300 και Δύο κοπτικοί τροχοί Τ450

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.

Δύο Μηχανικά Σάρωθρα

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.